Yhteystiedot

Lisätietoja kaavoituksesta:

http://www.sysma.fi/taajaman-osayleiskaavan-muutos-ja-laajennus

maankäytön suunnittelija Essi Carlson
p. 044 713 4534
etunimi.sukunimi@sysma.fi

tekninen johtaja Taneli Rasmus
p. 044 713 4522
etunimi.sukunimi@sysma.fi

Käyntiosoite:
Sysmän kunta / Tekninen palvelukeskus
Valittulantie 5
19700 Sysmä

Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta osoitteella:

Sysmän kunta
Kunnanhallitus
Valittulantie 5
19700 SYSMÄ
tai sähköpostitse osoitteella:
kirjaamo@sysma.fi