Aineistot

Kaavaehdotus 26.9.2019

Kaavaehdotus 26.9.2019 (kartta)

Kaavaselostus 26.9.2019

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.9.2019 (pdf)
Liite 2 Taajaman osayleiskaavan tavoitteet
Liite 3 Modernin rakennuskannan inventointi
Liite 4 Luonnosvaiheen  lausunnot ja muistutukset sekä  vastineet
Liite 5 Rantarakennusoikeuslaskelmat
Liite 6 Natura-arvioinnin tarveharkinta

Aikaisemmat vaiheet

Kaavaluonnos 23.4.2018

Kaavaselostus 23.4.2018

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.3.2018 (pdf)
Liite 2 Taajaman osayleiskaavan tavoitteet
Liite 3 Modernin rakennuskannan inventointi

Aluerajaus1_17500  (pdf)
Taajaman_OYK 1988  (pdf)
Taajaman_OYK_muutos_1994  (pdf)
Ajantasa-asemakaava_1_10000  (pdf)