Sysmän taajamaosayleiskaavan blogi

Sysmässä laaditaan parhaillaan taajamaosayleiskaavaa. Kommentoimalla tämän blogin tekstejä voi osallistua keskusteluun ja esittää kysymyksiä, joihin suunnittelijat vastaavat suunnittelutyön edetessä.

Taajamaosayleiskaava on Sysmän taajaman kattava maankäytön suunnitelma, jolla määritellään alueen maankäyttö tulevaisuudessa ja ennen kaikkea luodaan edellytyksiä kunnan keskustan yhtenäiselle kasvulle. Kaavassa määritellään kunnan keskustaajaman ja sen lähiympäristön tavoitellun kehityksen periaatteet.

Sysmän ensimmäisen, kokeellisen osayleiskaavan hyväksymisestä on kulunut tänä vuonna 30 vuotta. Tämän oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan tavoitevuosi asetettiin tuolloin vuoteen 2010. Nyt valmisteluun tulleen kaavan ajallinen perspektiivi on asetettu vuoteen 2035, eli kaikki suunnitelmat tehdään katsoen miltei 20 vuoden päähän tulevaisuuteen. Yleiskaavan päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi, koska nykyisen osayleiskaavan vaikutus taajaman kehittämisen ohjaamiseksi on riittämätön. Uusi osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin se ohjaa paremmin kunnan tulevia asemakaavoja ja rakentamiseen liittyvää päätöksentekoa.

Sysmän taajaman osayleiskaavatyön pohjaksi on olemassa kattava ja monipuolinen kokoelma selvityksiä ja muuta taajamaa koskevaa tietoaineistoa. Muun muassa rakennettua kulttuuriympäristöä ja keskustan kehittämistä on tutkittu 2010-luvulla useaan otteeseen erilaisten hankkeiden yhteydessä muun muassa maakunnan liiton ja korkeakouluopiskelijoiden toimesta. Aineistoa täydennetään lisäselvityksillä yleiskaavan tarpeiden mukaan niin, että koossa on suunnittelun edellyttämät tarvittavat tiedot. Selvitystarpeet tarkentuvat varsinaisen yleiskaavatyön edetessä, minkä vuoksi uusia selvityksiä saatetaan joutua laatimaan vielä työn loppupuolellakin.

Kaavoitukseen voi osallistua monella tavalla

Yleiskaava on tärkeä väline kunnan elinvoimaisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Kaavalla määritellään monia kuntalaisten arkipäiväiseen elämään sidoksissa olevia asioita, kuten palveluiden ja asumisen sijoittumista. Kaavatyön aikana arvioidaan lisäksi muun muassa liikenneyhteyksien toimivuutta sekä virkistysalueiden- ja reittien riittävyyttä.

Kaavan suunnittelualueella asuu 2160 asukasta eli noin 55 % koko kunnan asukasmäärästä. Kaava vaikuttaa Sysmän keskeisiin alueisiin, minkä vuoksi se tavalla tai toisella koskettaa kaikkia kunnan asukkaita. Kuntalaisten osallistuminen kaavan laatimiseen tietoja, näkemyksiä ja palautetta kertomalla on tällöin erityisen tärkeää. Koska kyseessä on näin laaja suunnitelma, halutaan asukkaiden näkemyksiä kuulla ja vuorovaikutus eri tahojen kanssa sitoa entistäkin vahvemmin osaksi kaavan laatimista.

Kaavoitukseen voi vaikuttaa monessa vaiheessa. Kaavaluonnos tulee nähtäville 3.5.-4.6.2018, jolloin osallisilla on halutessaan mahdollisuus kertoa näkemyksensä kaavan sisällöstä ja siten vaikuttaa myös jatkosuunnitteluun ja lopullisen kaavan sisältöön. Kaavoituksessa tätä kutsutaan mielipiteen esittämiseksi kaavan valmisteluvaiheessa. Palaute voi olla niin kehittämisehdotuksia kuin kommentti hyvistä ratkaisuista. Myös epävirallisempien kanavien kautta saatu palaute pyritään ottamaan huomioon. Luonnoksesta kannattaa antaa palautetta nähtävilläoloaikana, jolloin kaikki mielipiteet on vielä helposti huomioitavissa luonnosta kehitettäessä eteenpäin.

Kaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus ja sen yhteydessä työpaja, joista tiedotetaan etukäteen lehdessä, kunnan internet-sivuilla sekä tällä sivustolla. Kaavaprosessin aikana järjestettävistä vuorovaikutustilaisuuksista julkaistaan muistiot jälkikäteen, jotta käsiteltyihin aiheisiin voi tutustua, vaikkei olisi itse tilaisuuteen päässytkään. Vuorovaikutus jatkuu kaavaprosessin edetessä erilaisissa tilaisuuksissa ja luonnoksesta saatavan palautteen pohjalta jalostettavan kaavaehdotuksen nähtävilläolon aikana.

Kaavaan liittyviin aineistoihin voi tutustua milloin tahansa tältä sivustolta löytyvällä Aineistot-sivulla sekä Sysmän kunnan kaavoituksen sivustolla. Aineistopankkia täydennetään koko prosessin ajan.

Kaavaprosessin edetessä on monenlaisia erilaisia tilaisuuksia ja tapoja vaikuttaa kaavan sisältöön. Jos koet, että sinulle sopii enemmän mielipiteen kirjoittaminen sähköpostitse/kirjeellä kuin vuorovaikutukselliseen työpajaan osallistuminen, otetaan mielipiteesi huomioon sen esittämistavasta tai -kanavasta riippumatta. Nyt kehitetään tulevaisuuden Sysmää – tule osallistumaan omalla tyylillä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *